Vulkaan

LEGO® City vulkaan

60120 Vulkaan starterset

LEGO® City vulkaan 60120 Vulkaan starterset

60121 Vulkaan onderzoekstruck

LEGO® City vulkaan 60121 Vulkaan onderzoekstruck

60122 Vulkaan crawler

LEGO® City vulkaan 60122 Vulkaan crawler

60123 Vulkaan bevooradings helikopter

LEGO® City vulkaan 60123 Vulkaan bevooradings helikopter

60124 Vulkaan onderzoeksbasis

LEGO® City vulkaan 60124 Vulkaan onderzoeksbasis